TIMELISTER

Din timeliste er grunnlag for din lønn og vår faktura til oppdragsgiver. Det er derfor viktig at du registrerer dine timer nøyaktig i henhold til oppdragsbekreftelse og avtale med oppdragsgiver. Lønningsdag er den 20 hver måned, eller siste virkedag før hvis denne faller på lørdag, søndag eller helligdag

Du må følge den arbeidstid som gjelder hos oppdragsgiver. Har bedriften forkortet arbeidstid i forbindelse med høytider, betales det lønn kun for det antall timer du er på jobb. Ved bevegelige helligdager utbetales lønn for de timer og dager du ellers normalt skulle vært i arbeid hvis ikke annet er avtalt

Vi viser til EU’s vikarbyrådirektiv datert 1.1.2013: Likebehandlingsprinsippet og tilgang til felles goder og tjenester ref: arbeidsmiljøloven § 14-12 a

Feriepenger:
Av all skattbar inntekt beregnes 10,2 % feriepenger. Feriepenger utbetales året etter opptjeningsåret. Slutter du i Ingeniør1, vennligst gi oss beskjed om du ønsker å motta feriepenger for inneværende år sammen med siste ordinære lønnsutbetaling. Vær da oppmerksom på at feriepengeutbetalingen er skattepliktig.